Home / eduphil (page 5)

eduphil

Transitive verb là gì

Bạn đã biết Transitive verb trong tiếng Anh là gì chưa? Transitive verb là một loại động từ nằm trong thế đối lập với intransitive verb. Dựa vào yếu tố nghĩa theo sau mà người ta phân động từ trong tiếng Anh ra thành hai loại là transitive verb và …

Read More »

Mệnh đề quan hệ

menh-de-quan-he

Ôn tập kiến thức mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Mệnh đề quan hệ ( Relative Clause) là ngữ pháp trọng tâm trong tiếng Anh trung học. Nắm được mệnh đề quan hệ sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận các cấu trúc ngữ pháp khác. Tóm gọn …

Read More »